Logon suunnittelu

Sinulle tehty

Logon suunnittelu kannattaa jättää ammattilaisen tehtäväksi.

Logon suunnittelu - Mikä on logo?

Logo on yrityksen tai yhdistyksen keulakuva. Tavallisesti logo on pieni kuva tai teksti, jota yritys voi käyttää kaikessa toimintaansa liittyvissä asioissa. Logo on yrityksen ja sen brändin perustukset, joten se tulisi suunnitella huolellisesti. Huonosti suunniteltu logo voi antaa asiakkaalle vääriä mielikuvia yrityksestä, tai sen toiminnasta.

Me Grafilla suunnittelemme logon aina asiakkaan tarpeet huomioon ottaen.

Millainen on täydellinen logo?

Sellaista asiaa ei ole olemassakaan, kuin täydellinen logo. Kuitenkin logo voi olla erinomainen. Erinomainen logo voi sisältää esimerkiksi joitakin seuraavista elementeistä.

Yksinkertaisuus

Logon tulisi olla yksinkertainen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö logossa saisi olla paljon elementtejä. Monimutkainenkin logo voi olla yksinkertainen, jos se on suunniteltu hyvin.

Värimaailma

Hyvä värimaailma on logon yksi keskeisimmistä asioista. Logon väritystä ei pidä kuitenkaan ottaa liian tosissaan, esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksellä on jo olemassa oleva brändiväri. Nyrkkisääntönä voi pitää muutama asiaa.

 – Vihreä väri kuvastaa usein ekonomiaa ja luontoa.
 – Sininen luo monesti mielikuvan virallisuudesta.
 – Punainen saattaa viestiä positiivista agressiivisuutta.

Logon väritystä muuttamalla saattaa viestiä täysin eriasiaa, kuin mitä se toisella värillä olisi.

Tarina

Vaikka logo olisikin vain pieni kuva, se saattaa silti kertoa tarinaa. Tarina voi olla esimerkiksi yrityksen arvoja korostava. Logo voi vaikka kertoa tarinaa siitä, että yrityksessä välitetään asiakkaista. Tälläinen logo antaa asiakkaalle välittömästi positiivisen kuvan yrityksestä, vaikka asiakas ei vielä edes tietäisi, mitä yritys tekee.

Mitä yritys tekee?

Logo voi jo itsessään kertoa hieman siitä, mitä yritys tekee. Esimerkiksi, jos logossa on tietokoneen hiiren kuva, saattaa yrityksen toiminta liittyä tietokoneisiin. Vastaavasti kirves tai moottorisaha saattaa viestiä metsänhoitoa.

Vaikka logossa ei olisi yhtäkään yllämainittua elementtiä, voi logo silti olla erinomainen. Loppujenlopuksi logon suunnittelu on aina tapauskohtainen ja suunnitteluprosessissa punnitaan monia eri asioita.

Mitä logon suunnittelu maksaa?

Meiltä Grafilta saat logon aina kilpailukykyiseen hintaan.

Tarjoukset lasketaan aina tapauskohtaisesti.

Verkosta löytyy lukuisia palveluita, joita käyttämällä saatat saada käyttökelpoisen logon jo alle 100 eurolla, halvimmillaan jo 20 eurolla. Valitettavan usein laatu todellakin seuraa hintaa ja rahat katoavat pettymykseen logosta. Meiltä Grafista saat juuri sinulle luodun logon, sinun toiveittesi mukaan. 

Monesti yksinkertainenkin logo voi olla paljon puhuva.

TOGETHER
TOGETHER

Värityksellä voi tehostaa logon välittämää viestiä.

Logo voi kertoa yrityksen toimialasta.

Logon suunnittelun vaiheet

Logosuunnittelu on tarkkaa ja aikaa vievää hommaa. Haluttuun lopputulokseen pääseminen vaatii monta työvaihetta. Ja se kannattaa!

Kartoitus

Kaikki alkaa kartoituksella. Asiakkaan kanssa käydään läpi asiat, mitä asiakas haluaa logolla tuoda ilmi. Käydään myös läpi yrityksen toiminta ja arvot. Mikäli asiakkaalla on jo omia ehdotuksia logosta, otetaan nämä asiat myös huomioon.

Luonnostelu

Kartoituksen jälkeen graafikko tekee monta luonnostelmaa logoista. Luonnostelmilla yritetään löytää oikeaa suuntaa logon kehityksessä. Tässä vaiheessa syntyy usein monta, toisistaan eroavaa logon luonnosta, joista paras tai parhaimmat valitaan jatkojalostukseen.

Logon valinta

Jatkoon päässeet luonnokset jalostetaan lähemmäs lopullista muotoaan. Näistä valitaan se lopullinen logo, joka hienosäädetään valmiiksi logoksi.

Hienosäätö

Hienosäädössä voidaan säätää vielä kaikkia logon elementtejä, ennen lopullisen logon luovuttamista asiakkaalle.

Logon luovutus asiakkaalle

Kun logo on valmis, siitä tehdään monta eri kokoversiota ja tiedostomuotoa asiakkaalle eri käyttötarkoituksia varten.

Meiltä Grafista saat logon aina:
 – Vektorikuvana
 – .png kuvana (ilman taustaa)
 – .jpg kuvana
 – Monta eri kokoa

Muista tiedostomuodoista voidaan sopia erikseen.

On sanomattakin selvää, että toiset logot syntyvät helpommin kuin toiset. Haluttuun lopputulokseen päästäkseen, on suunnitteluprosessiin hyvä varata riittävästi aikaa.

Ota yhteyttä!

Suunnitteluprosessi alkaa luonnostelemalla.

Valmis logo luovutetaan asiakkaalle monessa formaatissa.

Täytä alla oleva tarjouspyyntö!

Lähetä meille tarjouspyyntö tai ota yhteyttä sosiaalisen median kautta

Seuraamalla meitä sosiaalisissa kanavissa, tuet yritystämme sekä meidän toimintaamme ja pysyt ajantasalla uusista uutisistamme!